Välfärdsområdesvalet 23.1.2022


Valdag 23.1.2022. Förhandsröstning 12–18.1.2022.

person holding white machine on top of white table

Valdagen

Vallokalerna är öppna kl. 9.00–20.00. På valdagen kan du rösta endast vid den vallokal som anges på det meddelandekort som du har fått med posten.

Röstningsområden och vallokaler:

 1. Björköby, Bodagården
 2. Replot, Replot-Björkö skola
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrund UF-lokal
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsund UF-lokal
 7. Karperö, Norra Korsholms skola
 8. Smedsby södra, Korsholms ämbetshus
 9. Smedsby norra, Korsholms gymnasium
 10. Skatila, Wasa UF Skatila
 11. Helsingby, Helsingby skola
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola
 13. Solf, Solf skola
 14. Koskö, Samlingshuset i Koskö
 15. Petsmo, Petsmo daghem
 16. Kvevlax, Kvevlax lärcenter
 17. Kuni, Kuni daghem
 18. Vassor, Marthagården i Vassor
 19. Västerhankmo, Hankmo daghem
 20. Österhankmo, Byagården i Österhankmo
 21. Köklot, Köklot byagård

Förhandsröstning

I välfärdsområdesvalet pågår förhandsröstningen under tiden 12–18.1.2022.

Du kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. Det finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena finns på adressen www.valfinland.fi.

Förhandsröstningsställena utomlands hittar du på adressen www.valfinland.fi.

Korsholms ämbetshus

Centrumvägen 4, Smedsby, huvudingången

12–13.1 kl. 10.00–18.00

14.1 kl. 10.00–16.00

15–16.1 kl. 10.00–13.00

17–18.1 kl. 10.00–19.00

Solf bibliotek

Solfvägen 218

12.1 kl. 15.00–19.00

Replot bibliotek

Kyrkvägen 94

13.1 kl. 17.30–20.00

Björköby bibliotek

Björkövägen 735

17.1 kl. 17.00–20.00

Kvevlax bibliotek

Slöjdvägen 3

18.1 kl. 14.30–19.00

Korsholms bokbuss

Onsdag 12.1

10.15–10.45   Toby, Mellanbacksvägen 20

11.15–11.35   Helsingby, Pundarsvägen 52

11.50–12.20   Tölby, Tölby-Vikbyvägen 247

13.30–14.00   Munsmo, Kotået 54

14.30–14.50   Rimal, Björneborgsvägen 1032

15.00–15.30   Rimal, Rimalvägen 857

15.45–16.05   Tölby, Tölby ängsväg 392

16.15–16.40   Vargstubacken, Rimalvägen 245

16.50–17.10   Helsingby, Pundarsvägen 333

17.20–17.50   Helsingby, Pundarsvägen 131

18.00–18.30   Toby, Lundevägen 12

18.40–19.00   Vikby, Lappräntvägen 257

Torsdag 13.1

9.00–12.45    Karperö, Jungsundvägen 64

14.10–14.40   Helsingby, Helsingbyvägen 32

15.00–15.20   Miekka, Staversbyvägen 207

15.30–16.00   Veikars, Veikarsvägen 903

16.20–16.45   Södra Vassor, Åkersidsvägen 1

17.00–17.20   Vassor, Vassor byväg/Sandåsvägen

17.50–18.20   Petsmo, Petsmovägen 509

18.30–19.00   Petsmo, Fiskehamnen

Måndag 17.1

9.00–10.30    Karperö, Jungsundvägen 64

13.15–13.40   Panike, Panikevägen 376

13.50–14.15   Söderudden, Söderuddsvägen/Klobbskatvägen

14.35–15.35   Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3

15.50–16.15   Skatan, Österändsvägen 33

16.25–16.50   Södra Vallgrund, Brandstation, Östra vägen

17.05–17.50   Södra Vallgrund, Sommarösundsvägen 263

18.00–18.20   Strömsgårdarna, Bulleråsvägen/Tallstigen

18.30–19.00   Norra Vallgrund, Söderuddsvägen 3

Tisdag 18.1

9.00–9.30      Böle, Hemskogsgränden 3

10.00–10.30  Kuni, Kunivägen 19

14.25–14.45  Singsby, Jungsundvägen 157

14.50–15.15  Singsby, Maravägen 10

15.30–16.10  Iskmo, Iskmovägen 52

16.20–16.45  Jungsund, Nynäsgränden 1

16.50–17.10  Jungsund, Jungsundvägen 575

17.15–17.35  Jungsund, Kalvholmsvägen 108

17.40–18.00  Kalvholm, Slompvägen 1

18.05–18.25  Koskö, Koskövägen 704

18.35–18.55  Karperö, Karperövägen 538

19.00–19.25  Karperö, Bäckstået 54

19.35–20.00  Karperö, Holmhagavägen 3

Hemmaröstning

Om din rörelseförmåga är så begränsad att du inte kan ta dig till röstningsstället kan du rösta hemma. Inför välfärdsområdesvalet måste du anmäla dig till hemmaröstningen senast tisdag 11.1 kl. 16.00. Anmälan görs till Centralvalnämnden, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, per telefon till kommunens infopunkt, 06 327 7111 eller per e-post till janica.froberg@korsholm.fi.

En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen ifall ett avtal om stöd för närståendevård har gjorts med kommunen.

Anvisningar gällande karantän och isolering

På valdagen

Om du har beordrats i karantän eller isolering av kommunens smittskyddsläkare kan du rösta på ditt normala röstningsställe på valdagen. Du kan komma till röstningsstället t.ex. med bil, men du kan inte komma in till vallokalen. Utanför vallokalen finns en skylt med telefonnummer till vilket du ringer för att be att valfunktionärerna kommer ut så att du kan rösta utomhus. Möjlighet att rösta utomhus finns mellan kl. 10.00 och 11.00.

Förhandsröstning

Du kan rösta utomhus på vissa förhandsröstningsställen i Finland. Vid förhandsröstningsstället vid Korsholms ämbetshus ordnas röstning utomhus måndag 17.1 kl. 13.00–15.00.

Hemmaröstning

Du kan också anmäla dig till hemmaröstning senast 11.1 kl. 16.00.

Korsholm 4.1.2022
Centralvalnämnden


Se också

Flera nyheter