Företagarnas kommunbarometer – enkät till företagare


Företagarna i Finland vill höra just Din åsikt om hur det är att vara företagare i Korsholm.

Dataskärm. Text: Hur företagarvänlig är din hemkommun?

Företagarorganisationen Företagarna i Finland behöver konkreta uppgifter för att på lokal, regional och riksomfattande plan kunna arbeta för att förutsättningarna för företagandet är de bästa möjliga. 

Resultaten från enkäten är ett viktigt verktyg när samarbetet mellan företagare och kommuner utvecklas. Resultaten kommer att skickas till kommuner och företagarföreningar.

Det är viktigt att alla medlemsföretagare berättar sina åsikter. Bara på det sättet vi får veta hur företagarna verkligen tänker.

Påverka genom att besvara 

Svarstiden går ut 31.3. men det lönar sig att svara genast. Man kan svara på frågorna antingen på svenska eller på finska

Besvara enkäten

Resultaten från enkäten offentliggörs på Kommunledningens seminarium onsdagen den 18 maj 2022 i Vasa. 

Flera nyheter