Sommarjobb och sommarjobbssedlar


Ansökningstid: 7.2.–6.3.2022 kl. 23.59.

woman in white tank top and white pants standing beside red curtain during daytime

Sommarjobb 2022

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 2000–2005 sommarjobb för 1 månad under perioden 1.5–31.8.2022.

Ansökningstid: 7.2–6.3.2022 kl. 23.59. För sent inkom­na ansökningar beaktas inte. Mera information om platserna samt ansökan finns på Kuntarekry.

Du kontaktas från arbetsplatsen ifall du blivit vald för en intervju/anställning. Anställningarna är klara senast 3.4.2022.

Mera information: sommarjobb@korsholm.fi.

Sommarjobbssedlar 2022

Korsholms kommun erbjuder i år lokala arbetsgivare ett understöd på 300 euro för de som anställer ungdomar födda 2005–2007.

Anställningsförhållandet ska vara minst 2 veckor, minst 18 h/vecka och bruttolönen ska vara minst 450 euro/två veckor. Lönen bör följa minimilönen enligt företagets kollektivavtal. Företaget står för alla arbetsgivaravgifter. Anställningsförhållandet bör ordnas under perioden 1.6–31.8.2022.

Sedlarna riktas till företag och föreningar, dock ej till familjeföretag, kommun eller privata hushåll.

Ungdomarna ansöker om sommarjobbssedlarna via en fritt formulerad ansökan till sommarjobb@korsholm.fi senast 6.3.2022.

Varje ungdom kan få en sommarjobbssedel.

Flera nyheter