Understöd och bidrag 2022


Föreningar, sammanslutningar och grupper: Nu är det dags att ansöka om bidrag från Korsholms kommun!

Kvinna som hoppar. Naine hyppää ilmaan.

Välfärdsutskottet har många olika bidrag som delas ut till föreningar, sammanslutningar och grupper på olika grunder.

Ansökningar om verksamhetsbidrag, projektbidrag, kultur- och konstnärsstipendium samt driftsbidrag för föreningshus lämnas in senast 15.3 klockan 16.

Ansökan om skötselbidrag för rinkar, isbanor och skidspår görs senast 23.4 klockan 16 och kartbidrag kan sökas hela året, dock senast 30.11 klockan 16.

Framtids- och utvecklingssektionen beviljar byautvecklingsunderstöd under år 2022. Understöd kan sökas  av föreningar  och sammanslutningar registrerade i Korsholm eller som  har verksamhet i kommunen. Understödet kan sökas  två  gånger  under året, förutsatt  att  medel finns  kvar för en andra omgång. Ansökningar lämnas  in  senast 15.3 klockan 16.

Läs mer om bidragen

Flera nyheter