Arrendera åkermark


Korsholms kommun arrenderar ut åkermark för de fem kommande åren. Anbuden lämnas in senast 4.4.

Vetax och en nyckelpiga. Vehnäpelt ja leppäkerttu.

Det finns arrendemark i

  • Böle
  • Helsingby
  • Kvevlax
  • Singsby
  • Smedsby
  • Toby och
  • Solf.

Arrendetiden som är fem år kan sägas upp av kommunen före arrendetidens utgång om kommunen behöver området för annat ändamål såsom till exempel för förverkligandet av detaljplanerat område.

Flyghavre kan förekomma på området.

Åkern arrenderas åt högstbjudande, såvida arrendetagaren tidigare skött sina arrenderade åkrar enligt föreskrifterna samt skött betalningarna. Gamla arrendatorn har förtur om hen är villig att betala det pris som kommunen varit beredd att anta, samt att hen tidigare skött området enligt föreskrifterna och skött betalningarna.

Anbudsblanketter, kartor och arealuppgifter finns på webbsidan om åkerarrende

Anbuden lämnas in senast 4.4 klockan 16.

Flera nyheter