I Korsholm utvecklas förhållandena för cykling och gång – invånarna engageras i beredningen


Korsholms kommun ska utarbeta ett program för främjande av cykling och gång. Kommunens invånare och andra som rör sig på området har möjlighet att delta i planeringen och kartläggningen redan i ett tidigt skede genom att besvara en webbenkät.

cykel på en väg. Pyörä tien päällä.

Korsholms kommun ska utarbeta ett program för främjande av cykling och gång. Målet för programmet är att ta fram en plan om åtgärder som ska användas att främja cykling och gång under kommande år. Kommunens invånare och andra som rör sig på området har möjlighet att delta i planeringen och kartläggningen redan i ett tidigt skede genom att besvara en webbenkät som öppnades 7.3.2022.

Bland alla som svarar och lämnar sin kontaktinformation lottas det ut två presentkort till ett värde av 50 euro till en sportaffär.

Avsikten med den här kartbaserade enkäten är att utreda deltagarnas nuvarande vanor vad gäller färdsätt samt kartlägga hinder och möjligheter för cykling och gång. Invånarna kan även komma med idéer och ange förbindelsebehov och problematiska punkter på kartan.

Programmet beaktar utveckling av nätverket, tjänster, attityder och kommunikation gällande cykling och gång. Uppmärksamhet fästs speciellt vid cykel- och gångtrafikens funktion och säkerhet i närheten av skolor.

I Korsholm görs programmet för främjande av cykling och gång i samarbete med det nordiska företaget Sitowise som specialiserar sig på byggda miljöer. För arbetet har erhållits statsunderstöd för mobilitetsstyrning av transport- och kommunikationsverket Traficom.

Enkäten kan besvaras fram till 20.3 på adressen: https://query.eharava.fi/3798

Kontaktuppgifter:
Kjell Sundsten
Vägmästare
Korsholms kommun
+358 50 69616
kjell.sundsten@korsholm.fi

Milla Talja
Projektledare
Sitowise
+358 44 427 9185
milla.talja@sitowise.com

Flera nyheter