Information om hur man kan hjälpa lidande i Ukrainakrisen fås via Röda Korset


Finlands Röda Kors har på begäran av Migrationsverket inrättat en nationell infopunkt, som svarar på frågor och samlar information om hjälp som erbjuds.

Vit flagga med rött kors. Valkoinen lippu jossa punainen risti.

Foto: Finlands Röda Kors bildarkiv.

Infopunkten finns på webben på adressen punainenristi.fi/ukrainainfo (sidan finns enbart på finska 10.3.2022) och den är avsedd för privatpersoner, sammanslutningar, organisationer och företag. 

Ta kontakt via blanketten på Röda Korsets webbsidor om 

  • du vill inkvartera flyktingar från Ukraina i ditt hem eller i din bostad (privatinkvartering)
  • du vill erbjuda inkvarteringsutrymmen eller en fastighet till flyktingar från Ukraina  
  • du vill göra en donation och behöver ytterligare information
  • du söker det bästa sättet att hjälpa.

På migrationsverkets webbsajt kan du läsa mer om Migrationsverkets samarbete med Finlands Röda Kors

Meddela migrationsverket i förväg om transport av personer från Ukraina

Migrationsverket introducerade den 3 mars 2022 en anmälningsblankett, via vilken de som ordnar transporter från Ukraina uppmanas ge förhandsuppgifter om transporterna.

Läs om anmälningsförfarandet på Migrationsverkets webbsajt

Integrationsenheten i Korsholm

Integrationsenheten i Korsholms kommun tar också emot uppgifter om flyktingar som anlänt till Korsholm från Ukraina. Kommunen vidarebefordrar uppgifterna till Migrationsverket.

Ta kontakt med

Josefine Häggblom
integrationskoordinator
josefine.haggblom@korsholm.fi
+358 44 7271239

Flera nyheter