Österbottens landskapsplan 2050


Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 2–31.3.2022. Programmet presenteras för alla intresserade på ett digitalt informationsmöte 14.3.

Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 2–31.3.2022. Programmet presenteras för alla intresserade på ett digitalt informationsmöte 14.3 klockan 18–20. Välkommen!

Läs mer https://bit.ly/35UYhYi

Flera nyheter