Solpaneler planeras till Korsholms ämbetshus tak


Om allt går vägen installeras i sommar solpaneler på Korsholms ämbetshus tak. Business Finland har beviljat understöd för anskaffningen, nästa steg är att upphandla leverantör.

Solpaneler på ett tak. Aurinkopaneeleja katolla.

– Nu har vi kommit ännu ett steg på vägen till att få solpaneler till ämbetshusets tak, till följande väntar upphandling, säger kommunens elansvarige Jan Lundström.

Solpanelerna ska enligt planen placeras på de södra och sydvästliga delarna av ämbetshusets tak och uppskattas generera kring 80 MWh solenergi per år.

Solpaneler på ett tak. Aurinkopaneeleja katolla.
Solpaneler på Kvevlax avloppsreninsgverks tak

– Jag hoppas att vi på sensommarn har solsidan av ämbetshusets tak fyllt med solpaneler som hjälper oss minska på kommunens koldioxidutsläpp och producerar klimatsmart el, fortsätter Lundström.

I september 2021 installerades solpaneler på avloppsreningsverket i Kvevlax som ett pilotprojekt. Dessa har börjat generera energi när vårsolen tittar fram. En solig dag i slutet av mars generar de cirka 70 kWh.

Hand som håller i en mobiltelefon med bild av hus med solpaneler på taket. Käsi.jossa puhelin jonka ruudussa talo josnka katolla on aurinkopaneeleja.
Det finns en app som i realtid visar hur mycket el solpanelerna på Kvevlax avloppsreningsverks tak genererar.

Solpanelerna är ett led i kommunens hållbarhetsarbete. I kommunens klimat- och energistrategi 2021–2030 finns en uttalad målsättning om att ta i bruk solceller på nybyggnationer eller renoverade fastigheter.

Byggnad med solpaneler. Rakennus jonka katolla aurinkopaneeleja.
Kvevlax avloppsreningsverks tak är beklätt med solpaneler.
Flera nyheter