Kartläggning av byggnadsbestånd


Korsholms byggnadstillsyn utför en kartläggning av byggnadsbeståndet i kommunen. Alla fastigheter i kommunen kontrolleras.

Dataskärm med karta och texten Korsholm, Mustasaari. kartläggning av byggnadsbestånd. Näyttö, jossa kartta ja teksti: Korsholm, Mustasaari. kartläggning av byggnadsbestånd.

Syftet med kartläggningen är att uppdatera kommunens byggnadsregister men även andra myndigheters register, såsom register som upprätthålls av Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Fastighetsägaren meddelar själv byggnaderna

Fastighetsägaren meddelar själv sina byggnader byggnadstillsynen. Information om hur du meddelar dina byggnader finns på byggnadstillsynens webbsida om kartläggningen.

Alla byggnader som är större än tio kvadratmeter meddelas. Alla bastubyggnader och grillkåtor ska uppges, oberoende av byggnadens storlek.

Vad händer med uppgifterna?

Uppgifterna som fastighetsägaren meddelar jämförs med uppgifter i kommunens byggnadsregister, skatteförvaltningen, myndigheter för digitalisering och befolkningsdata och flygbilder. De insamlade uppgifterna förs även vidare till de olika myndigheternas register.

Om informationen är bristfällig

Om informationen är bristfällig eller inte stämmer överens med befintlig information besöker Korsholms byggnadstillsyn fastigheten och utför en kartläggning. Kartläggningen utförs även för fastigheter där ägaren själv inte meddelar sina byggnader. Besöket meddelas på förhand åt ägaren.

Kartläggningen gäller endast utsidan av byggnaderna, man går alltså inte in i någon byggnad. De som utför mätningen har ett id-kort med fotografi så att fastighetsägaren kan försäkra sig om att besöket gäller kartläggningen. Om olovliga byggnader eller tillbyggnader upptäcks under besöket uppmanas ägaren ta kontakt med kommunens byggnadsinspektör.

Läs mer om kartläggningen på byggnadstillsynens webbsida

Flera nyheter