Kartläggning av byggnadsbestånd

Korsholms byggnadstillsyn utför en kartläggning av byggnadsbeståndet i kommunen. Syftet med kartläggningen är att uppdatera kommunens byggnadsregister men även andra myndigheters register, såsom register som upprätthålls av Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB).

Fastighetsägaren meddelar själv byggnaderna

I kartläggningen kontrolleras alla fastigheter i Korsholms kommun.

Fastighetsägaren meddelar själv sina byggnader via en elektronisk anmälningsblankett eller en utskrivbar anmälningsblankett som skickas till byggnadstillsyn. Pappersblanketten kan printas ut från webbsidan eller hämtas från ämbetshuset.

Vilka fastigheter ska meddelas?

Byggnader som är större än tio kvadratmeter meddelas. Alla bastubyggnader och grillkåtor ska uppges, oberoende av byggnadens storlek.

Hitta rätt delområde i den elektroniska anmälningsblanketten

I det elektroniska frågeformuläret är Korsholm uppdelat i olika delområden enligt postnummer:

 • 65610 Korsholm (Smedsby)

Elektronisk anmälningsblankett för fastigheter i Smedsby

 • 65630 Karperö
 • 65710 Singsby
 • 65650 Koskö
 • 66540 Petsmo
 • 66550 Västerhankmo
 • 66560 Österhankmo

Elektronisk anmälningsblankett för fastigheter i Karperö, Singsby, Koskö, Petsmo, Västerhankmo och Österhankmo

 • 65450 Solf
 • 65460 Tölby
 • 65470 Rimal
 • 65480 Vikby
 • 66160 Långåminne
 • 66420 Ruto

Elektronisk anmälningsblankett för fastigheter i Solf, Tölby, Rimal, Vikby, Långåminne och Ruto

 • 65520 Helsingby
 • 66520 Veikars
 • 66530 Kvevlax
 • 66580 Kuni
 • 66590 Vassor

Elektronisk anmälningsblankett för fastigheter i Helsingby, Veikars, Kvevlax, Kuni och Vassor

 • 65730 Jungsund
 • 65760 Iskmo
 • 66999 Vasa (Köklot)
 • 65800 Replot

Elektronisk anmälningsblankett för fastigheter i Jungsund, Iskmo, 66999 Vasa (Köklot) och Replot

 • 65920 Norra Vallgrund
 • 65930 Södra Vallgrund
 • 65970 Söderudden
 • 65870 Björköby

Elektronisk anmälningsblankett för fastigheter i Norra Vallgrund, Södra Vallgrund, Söderudden och Björköby

Meddela fastighet via pappersblankett

Det går också att meddela byggnader via en pappersblankett. Pappersblanketten kan printas ut från webbsidan eller hämtas från ämbetshuset.

Pappersblanketten förs till ämbetshuset (Centrumvägen 4, 65610 Korsholm) eller postas till

Byggnadstillsynen i Korsholm
Centrumvägen 4
65610 Korsholm

Vad händer med uppgifterna?

Uppgifterna som fastighetsägaren meddelar jämförs med uppgifter i kommunens byggnadsregister, skatteförvaltningen, myndigheter för digitalisering och befolkningsdata och flygbilder. De insamlade uppgifterna förs även vidare till de olika myndigheternas register.

Om informationen är bristfällig

Om informationen är bristfällig eller inte stämmer överens med befintlig information besöker Korsholms byggnadstillsyn fastigheten och utför en kartläggning. Kartläggningen utförs även för fastigheter där ägaren själv inte meddelar sina byggnader. Besöket meddelas på förhand åt ägaren.

Kartläggningen gäller endast utsidan av byggnaderna, man går alltså inte in i någon byggnad. De som utför mätningen har ett id-kort med fotografi så att fastighetsägaren kan försäkra sig om att besöket gäller kartläggningen. Om olovliga byggnader eller tillbyggnader upptäcks under besöket uppmanas ägaren ta kontakt med kommunens byggnadsinspektör.