Korsholm klarade sig bra i Företagarnas kommunbarometer


Korsholms kommun fick vitsordet 3,33 av 5 i Företagarnas kommunbarometer 2022.

En glad kvinna och man vid en dator. Iloinen nainen ja mies tietokoneen äärellä.

Det näringspolitiska vitsordet har stigit med fyra tiondelar från förra mätningen. Undersökningen görs vart annat år och resultaten för år 2022 publicerades på Kommunledningens seminarium i Vasa 18.5.

Resultaten från kommunbarometern 2022

– Resultatet visar att vi är på rätt väg, konstaterar näringslivschef Matias Båsk.

Båsk och näringslivskoordinator Johanna Långskog gläds också åt att antalet svarande i Korsholm nästan fördubblats.

– Marknadsföringen av enkäten har varit aktivare, säger Långskog.

– Tidigare riktade sig enkäten enbart till företag som hör till en intresseorganisation men de två senaste åren har den varit öppen för alla företagare, tillägger Båsk.

Barometern visar att företagarna i hela Kust-Österbotten har blivit nöjdare med sina hemkommuner. I Korsholm används barometern som utvärderingsverktyg för att hitta de områden som kommunen kan bli bättre på att växelverka med företagare.

– Visst kan vi bli bättre på alla områden. Ett delområde som alltid får lite lägre betyg än andra delområden är upphandlingarna, säger Båsk.

Korsholm har som mål att på sikt bli Finlands företagsvänligaste kommun. För att nå målet är kontakten mellan kommun och företag av yttersta vikt. Kommunen vill kartlägga företagares behov och önskemål, bygga nätverk och arrangera träffar och evenemang och på så sätt kunna förbättra servicen för företagare.

Nästa tillfälle för företagare att träffas och nätverka är på kommunens företagslunch 2.6 på Berny’s. Anmälningar senast 29.5.

Läs om och anmäl dig till företagslunchen 2.6

Flera nyheter