Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i Kyro älvs nedre lopp utreds


I juni och juli utreds mera ingående höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i det nedre loppet av Kyro älvs avrinningsområde.

Älv vid solnedgång. Joki auringonlaskussa.

Kyro älv är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig på grund av den flacka terrängen, landhöjningen, markanvändningen och bristen på sjöar. Områdena Ylistaro-Kvevlax och Ilmajoki-Seinäjoki har utsetts till områden med betydande översvämningsrisk i Finland.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten utreds i området där det finns risk för sällsynta översvämningar som beräknas inträffa i genomsnitt en gång på 100 år. Målet med utredningen är att underlätta beredskapen för översvämningar, minska översvämningsskador och främja översvämningsskyddet för funktioner som riskerar drabbas av översvämningar.

Arbetet utförs av NTM-centralen i Södra Österbotten. Mätningarna görs på fastigheterna och fastighetsägarna informeras om arbetet med ett separat brev.

Läs mer om utredningsarbetet på NTM-centralens webbsida

Flera nyheter