Komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket


Ett förslag till komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 29.6–12.8.2022 (endast på Korsholms kommuns webbplats, lagen om vattentjänster § 8).

Kompletteringen innefattar verksamhetsområden för vatten och avlopp i Hemskog i Böle, Granholmsbacken i Toby, Långnäsvägen i Karperö, Vikby industriområde, Petsmo strandnära boende och Mararna i Kvevlax.

Åsikterna kan framföras senast 12.8.2022 till Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6 A, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till vattentjanstverket@korsholm.fi.

Om det finns frågor gällande kartmaterialet kan man kontakta Patrik Bondas (tfn 050 69024) eller Andreas Granholm (tfn 050 69615) på vattentjänstverket.

Korsholm 29.6.2022 / Vattentjänstverket

Framlagda kartor:

Flera nyheter