Enkät för byaföreningar i Korsholms kommun 2022


Delta i byaföreningsenkäten och påverka utvecklingen i din hemkommun Korsholm! Bland alla som svarar utlottas priser.

Delta i byaföreningsenkäten och påverka utvecklingen i din hemkommun Korsholm! Bland deltagarna utlottas en surfplatta och tre paraplyer. Vänligen svara senast onsdag 31.8.2022.

Svara på byaföreningsenkäten

Flera nyheter