Bekanta dig med kommunens arbete för hållbar utveckling


Korsholms kommun lägger mycket fokus på hållbarhet ur olika perspektiv. Hållbarhetsveckan till ära vill vi tipsa om att vi på vår webbplats har samlat hållbarhetsarbetet på en egen sida, så att du lätt ska få en överblick över allt vi gör.

Sommar - Kesä

Vi vill att kommunen ska vara det bästa stället i världen att bo på också för framtida generationer. Därför jobbar vi med hållbarhet i följande kategorier:

  • Klimat och energi
  • Natur och miljö
  • Byggande och planering
  • Företagare och cirkulär ekonomi
  • Trafik och transport
  • Kunskap, attityd och beteende
  • Välbefinnande och hälsa

Här kan du läsa allt om vårt hållbarhetsarbete.

Arbetet leds av kommunstyrelsen

Arbetet med klimat- och energifrågor leds och koordineras av kommunstyrelsen.

Det finns också ett team för hållbar utveckling som följer upp att målsättningarna för klimatarbetet uppnås. Teamet ordnar forum för beslutsfattare och representanter för företag, organisationer och ungdomar som deltar i arbetet med hållbar utveckling.

Kommunen har också en projektledare som arbetar med att utveckla kommunens klimatledarskap. På det sättet vill vi få in hållbarhet och klimattänk i kommunens verksamhet och på sikt också involvera kommuninvånare samt företag. 

Flera nyheter