Kommunen hedrar minnet av Jarl Beijar


Korsholms kommun hedrar minnet av Jarl ”Jalle” Beijar, tidigare kommundirektör.

Tavla av f.d kommundirektör

Jarl Beijar var Korsholms första kommundirektör och ledde kommunen i 28 år, åren 1961–1989.
Beijar var med och lade grunden för det som är dagens Korsholms kommun. Han var
kommundirektör i Korsholm från år 1961 och var en av huvudarkitekterna bakom
kommunsammanslagningen 1973. Då gick kommunerna Björköby, Korsholm, Kvevlax, Replot
och Solf frivilligt ihop. 
Jarl Beijar beviljades hederstiteln kommunalråd av republikens president år 1986 för förtjänstfull karriär inom kommunen.
Han föddes i Karperö den 10 augusti 1926 och avled den 25 augusti 2022.

Flera nyheter