Simhallsbygget i Smedsby påbörjas – Vallonvägen stängs av


Byggandet av simhallen i Smedsby påbörjas måndagen den 19 september.

Inhägnad byggarbetsplats

Vallonvägen stängs för genomfart och på gatan gäller parkeringsförbud. Service- och räddningskörning till höghusen på Vallonvägen kommer att vara tillåten från Centrumvägen.

Trafiken till byggarbetsplatsen kommer att gå via Torgvägen-Marknadsvägen-Centrumvägen.

Som bäst pågår förberedelser av byggarbetsplatsen. Grävarbetet påbörjas måndagen den 19 september eller tisdagen den 20 september, meddelar projektchefen för bygget, Keijo Ullakko.

Bygget ska vara klart våren 2024. Simhallen får en bassäng med fyra banor på 25 meter, en barnbassäng, en bubbelpool, en multifunktionsbassäng, en kallbassäng och en plaskdamm.

Läs mer om simhallsbygget här.

Flera nyheter