Föreningar och invånare: Kom med på workshop om hållbar utveckling 16.11!


Välkommen till en gemensam workshop kring temat hållbar utveckling i Korsholms ämbetshus onsdag 16.11 klockan 17.30!

Framtidslandskap

Workshopen är en tvådelad helhet. Det första mötet är ett fysiskt möte i Korsholms ämbetshus onsdag 16.11 klockan 17.30–20.00. Vi ordnar ett uppföljande möte måndag 28.11. kl. 18–20 (via Teams). Reservera både 16.11 och 28.11 i kalendern.

Syftet med workshopen är att bygga upp ett system där man konkret kan arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan på ett positivt och synligt sätt och skapa förutsättningar för ett målmedvetet klimatfrämjande arbetssätt också i framtiden.

Agenda för workshopen

  1. Vilka klimatåtgärder har vi gjort hittills i Korsholm: introduktion till klimatledarskap, vad har vi lyckats med hittills? Vad är aktuellt just nu?
  2. Vilka nya klimatåtgärder ska genomföras inom klimatstrategin: Vad vill vi uppnå inom fem år? Vad bör göras, konkret, för att nå dit?
  3. Respons på varandras tankar. Vad finns med, vad saknas? Vem ansvarar för vad? Uppgift inför uppföljande mötet.

Tove Holm, specialsakkunnig inom främjande av hållbar utveckling, leder workshopen.

Vänligen meddela om deltagande och eventuella specialdieter via länken.

Vi ses! Det blir kaffeservering med salta tilltugg i början av evenemanget och ytterligare en servering under pausen.

Flera nyheter