Korsholm investerar för nästan 70 miljoner euro de kommande åren


Korsholms kommunstyrelse har för sin del godkänt budgeten för år 2023, ekonomiplanen för åren 2024–2025 samt investeringsprogrammet för åren 2023–2027. De kommande fem åren investerar kommunen för omkring 70 miljoner euro.

Smedsby centrum - Sepänkylän keskusta

Budgetförslaget visar ett överskott på drygt 400 000 euro samt en investeringsreserv på 4,5 miljoner euro för år 2023.

Den största investeringen de kommande åren är Korsholms bildningscampus – kommunens största investering genom tiderna. Bildningscampuset i Smedsby blir en helhet som ska inrymma barn och elever från småbarnspedagogik upp till årskurs 9 på både finska och svenska samt Korsholms gymnasium.

Bygget ska komma igång nästa år och det första skedet väntas stå klart 2025.

– I korthet innebär projektet en avsevärd förnyelse av det skolcentrum vi har i dag och ett stärkande av kommunens barnvänliga profil, säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

Positiv utveckling i kommunen

Trots att vi lever i exceptionella tider med bland annat kriget i Ukraina som skapar osäkerhet, är utvecklingen i kommunen positiv.

Arbetslösheten var i september så låg som 2,7 procent och befolkningsmängden var i september 19 653 personer. Det är den högsta befolkningsmängden någonsin i kommunen. Skatteinflödet har också varit högt i år.

Nästa år väntar kommunen sig en ökning i fastighetsskatteinkomsterna, bland annat på grund av Märkenkall vindkraftspark som byggs mellan Kuni i Korsholm och Merikart i Vasa.

Kommunfullmäktige behandlar budgeten på sitt sammanträde 21.11.

Flera nyheter