Korsholms kommun köper Fjärdskär rastplats


Korsholms kommun köper Fjärdskär rastplats av NTM-centralen. Kommunstyrelsen godkände köpet på sitt möte 7.11. Köpesumman är 200 000 euro.

badstrand

Kommunen ser potential i Fjärdskär och vill skapa förutsättningar för företag och andra aktörer att bedriva turismverksamhet på området.

– Kommunen kommer inte att bedriva turismverksamhet på Fjärdskär i egen regi utan vi söker samarbete med privata företag och andra aktörer, säger förvaltningsdirektör Marcus Beijar.

Fastigheten är drygt 2,6 hektar och är tänkt för byggnader som betjänar turism. På området finns en total byggrätt om 300 kvadratmeter.

Ska komplettera de övriga besöksmålen i Kvarkens världsnaturarv

Förutom att området kan användas för turismtjänster kan Fjärdskär också vara till nytta för kommunens fritidsverksamhet till exempel under skolloven. På området finns också en badstrand.

Enligt Beijar kommer den framtida verksamheten på Fjärdskär inte att konkurrera med närliggande Havets hus eller andra besöksmål i Kvarkens världsnaturarv.

– Tanken är att det här blir kompletterande verksamhet.

Fjärdskär i närheten av Replotbron har potential att bli ett fint komplement till turismutbudet i Kvarkens världsnaturarv.

I köpet ingår de byggnader som finns uppförda på området ­– bland annat en grillplats, ett utsiktstorn samt service- och wc-utrymmen.

Flera nyheter