Föreningar och församlingar – kom med och fira Korsholms jubileumsår


Bästa föreningar och församlingar!
Nu vill vi ha hjälp av er för att tillsammans göra kommunens jubileumsår 2023 till en riktig folkfest för Korsholm och korsholmarna.

Juhlalogo Mustasaari 675.

Hur vill din förening / församling uppmärksamma kommunens jubileumsår? Har ni redan ett inplanerat evenemang för år 2023 som kunde passa in i firandet, eller vill ni kanske ordna ett alldeles nytt evenemang för att fira jubileet? Ta kontakt med oss och berätta om era planer, så inkluderar vi era evenemang i kommunens officiella jubileumsprogram.

Vi utreder möjligheten för er att ansöka om bidrag av kommunen för jubileumsevenemangen, och det finns förstås också möjlighet för er att ansöka om bidrag från stiftelser och fonder. Vi hjälper också till med att ge era evenemang synlighet.

Föreningarnas och församlingarnas program kan vara allt från öppet hus till större tillställningar – ni har fria händer. Vi hoppas att alla korsholmare ska känna sig delaktiga i jubileumsåret, så alla typer av evenemang är välkomna. Vi vill gärna att jubileumsåret speglar både kommunen som helhet och alla våra delområden med sina egna särdrag och sin egen identitet.

Mejla oss era planer senast i januari

Meddela oss gärna senast i januari på adressen info@korsholm.fi hurudant program ni planerar, så skapar vi en förteckning över hela årets program. Alla detaljer behöver inte vara klara i januari utan det räcker om ni har förslag på program och tidpunkt, så fyller vi på programmet vartefter.

Vi ser fram emot att tillsammans med er skapa ett oförglömligt jubileumsår!

Bästa hälsningar,

Arbetsgruppen för Korsholms 675-årsjubileum

Flera nyheter