Pohjola-Norden i Korsholm 75 år: Seminarium och middag i Kulturhuset


Pohjola-Norden i Korsholm firar 75 års-jubileum med miniseminarium i nordiska tecken i Korsholmssalen. Efteråt middag i Vuxeninstitutets aula. Närmare program meddelas senare.

Flera nyheter