Ge förslag på fritids- och kulturverksamhet


Nu har du möjlighet att ge förslag på fritids- och kulturverksamhet!

Lapsia kiipeilemässä

Planeringen av sommarens verksamhet är på kommande och vi vill göra er delaktiga genom möjligheten att föreslå verksamhet.

Förslag på fritids- och kulturverksamhet kan göras året runt och det är enkelt att fylla i formuläret som hittas här: https://fritid.korsholm.fi/forslag

Målsättningen för Fritid och kultur är att:

  • befrämja hälsa, välmående, gemenskap och delaktighet för kommuninvånare i alla åldrar. 
  • skapa strategier och verksamheter för motion, konst och kultur för alla åldersgrupper.
  • ge invånarna möjlighet att vara aktiva motions- och kulturanvändare i en verksamhet som svarar på tidens krav och därigenom skapa delaktighet, ge en djupare förståelse och stöda välmående.
Flera nyheter