Första förhandsreserveringen på Korsholms del av GigaVasa-området


Företaget Grafintec har förhandsreserverat en tomt på området Granholmsbacken II för att bygga en fabrik för grafitanodmaterial.

GigaVasa-området /GigaVaasa-alue

Det är den första förhandsreserveringen av en tomt på Korsholms del av GigaVasa-området.

Grafintec som är ett finländskt dotterbolag till Beowulf Mining planerar att bygga en produktionsanläggning för grafitanodmaterial för att försörja den snabbt växande marknaden för elbilsbatterier.

Den förhandsreserverade tomten är cirka 46,7 hektar stor.

Granholmsbacken II fotograferad i augusti 2022.

Förhandsreserveringen är i kraft i sex månader. Under tiden fortsätter diskussioner mellan Grafintec och kommunen.

Innan förhandsreserveringstiden går ut ska företaget lämna in en ansökan om tomtreservering, annars förfaller förhandsreserveringen.

På Vasas sida av GigaVasa-området har det gjorts tre tomtreserveringar. Norska Freyr Battery har reserverat två tomter och Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials har reserverat en tomt.

Bilder: Vasa stad och Korsholms kommun

Flera nyheter