Korsholms jubileumsår inleds officiellt måndag 13.2


Korsholms kommuns dubbla jubileumsår inleds officiellt måndag 13.2. Firandet inleds med kommunfullmäktiges jubileumssammanträde klockan 17.

Logo

På föredragningslistan finns bland annat beslut om att inrätta en jubileumsfond för barns, ungdomars och äldres välbefinnande.

Kommuninvånarna är välkomna att följa med sammanträdet på plats eller via direktsändningen på Malax TV:s Youtubekanal.

En hel del evenemang är redan inplanerade under jubileumsåret:

12.5 ordnas Ellys marknad på Elly Sigfrids torg i Smedsby.

29.7 ordnas en jubileumskonsert i Replot kyrka under Musikfestspelen Korsholm.

18.11 planeras en Korsholmsmässa i Botniahallen.

Replot kyrka inifrån
Konsert nr 11 under Musikfestspelen Korsholm är en jubileumskonsert för Korsholms 675-årsjubileum.

Kommunen har också bjudit in lokala föreningar att ordna jubileumsprogram och många föreningar har redan anmält evenemang. Bland föreningarnas planerade evenemang finns bland annat Postrodden i juni och en byafest i Solf i oktober. Också Stundars 50-årsjubileumsfest i juni ingår i kommunens officiella jubileumsprogram.

Man kan bekanta sig med jubileumsårets evenemangskalender på kommunens webbplats. Länk till evenemangskalendern.

Kalendern uppdateras fortlöpande under året.

Namnet Mustasaari nämndes för första gången 13.2.1348

Namnet Mustasaari nämndes för första gången i bevarad skriftlig form 13.2.1348 i ett brev av kung Magnus Eriksson. I brevet gavs invånarna i Mustasaari Sochn rätt att köpa och sälja livsmedel. I år har det förlöpt 675 år sedan dess, vilket betyder att Mustasaari/Korsholm firas som historiskt namn.

I år firar den nuvarande kommunen Korsholm också 50 år av gemensam historia.

Korsholms kommun i sin nuvarande form inledde sin verksamhet 1973 då kommunerna Björköby, Korsholm, Kvevlax, Replot och Solf gick samman.

Flera nyheter