Nya belysningskoncept för Replotbron testas torsdag 9.2


Korsholms kommun och NTM-centralen utreder som bäst olika alternativ för ny belysning till Replotbron. Torsdag 9.2 testas olika varianter av den planerade nya belysningen. Provbelysningstillfället påverkar inte trafiken.

Replotbron på vintern

Provbelysningen inleds torsdag 9.2 klockan 17.30 och pågår fram till klockan 22.00.

De nya belysningskoncept som testas har planerats av konsultföretaget WSP Finland. Provbelysningen är beställd av Korsholms kommun och NTM-centralen i södra Österbotten. Syftet är att få en klarare bild av belysningskoncepten och kostnaderna för dem.

Provbelysningen påverkar inte trafiken på eller kring Replotbron. Arbetet sker på gång- och cykelvägen över bron och under bron i en servicevagn. Trafikanter som kör över bron bländas inte.

Efter att provbelysningen har genomförts avgör Korsholms kommun och NTM-centralen om och hur man går vidare med satsningen. Från Korsholms kommuns sida är förhoppningen att Replotbron ska få ny belysning under kommunens jubileumsår 2023. Korsholm firar i år 675 års-jubileum och dessutom har det gått 50 år sedan nuvarande Korsholm bildades.

Flera nyheter