Textilkonstnären Moa Cederbergs utställning Overview på Arte Mare


Textilkonstnären Moa Cederberg ställer ut sin konst på galleri Arte Mare i Replot 4.3-26.4.2023.

Utställningsplansch

Moa Cederberg går i sitt arbete en balansgång mellan traditionella textila hantverkstekniker och andra uttrycksformer. I utställningen “Overview” blandas verk från både nyare och äldre produktion. Tillsammans bildar de en överblick över hur Cederbergs tankar kring identitet och mellanförskap ändrat under åren. Alla verk tangerar endera av dessa teman på ett eller annat sätt.

Om konstnären:

Moa Cederberg är textilkonstnär baserad i Vasa, Österbotten. Hon har en kandidatexamen i bildkonst från Yrkeshögskolan Novia och har även studerat textil vid Nyckelviksskolan i Stockholm.

Hennes verk har tidigare visats på Vasa konsthall och Kuntsi museum för modern konst. Hon är en av mottagarna av stipendiet från Stina Krooks Stiftelse under år 2020. Hon har även undervisat i textilkonst vid yrkeshögskolan Novia och deltagit i ett flertal residens både nationellt och internationellt.

Flera nyheter