Vårkonsert Wasa Sångargilles Seniorkör


Välkommen på traditionsenlig vårkonsert med Wasa Sångargilles Seniorkör. dir. Rainer Holmgård
Fritt inträde.

Plats: Seniorpunkten, Niklasv. 1 i Smedsby.

Flera nyheter