Åkermark utarrenderas


Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Smedsby, Solf, Kråklund och Norra Vallgrund.

landscape photography of grass field

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Smedsby, Solf, Kråklund och Norra Vallgrund.

Anbudsblanketter, kartor, arealuppgifter och information finns på www.korsholm.fi/akerarrende.

Anbuden kan inlämnas via www.korsholm.fi/akerarrende, till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast 3.4.2023 kl. 16.00.

Flera nyheter