Dubbel jubileumsfest i Koskö


Koskö hembygdsförening firar dubbelt jubileum 29.4.2023!

Gul byggnad

Det har förflutit 50 år sedan Koskö hembygdsförening rf väcktes till liv
igen av Gunne Lax (föreningen grundad 1955). Verksamheten hade före det
legat nere i cirka tio år.

På samma gång firar föreningen att samlingshuset fyllde 70 år 2022.

Adressen till festlokalen är Koskövägen 704.

Flera nyheter