Vasa svenska synskadade ordnar träff i Koskö


Söndag 21.5 kl.13 ordnas en träff i Koskö Samlingshus, Koskövägen 704 under temat "Info och gemenskap föreningar emellan".

Träffen ordnas av Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade rf (VSS) och ordnas i samband med att Korsholms kommun fyller 675 år 2023.

Medverkande av Koskö Spexgäng, sång och musik och info om hembygdsföreningen i Koskö av Alf Burman. Verksamhetsledare Febe Mörk ger information om VSS. Kaffeservering efteråt tillsammans med byborna.

Alla hjärtligt välkomna!

Bild: Koskö hembygdsförening

Flera nyheter