Invigning av Märkenkall vindpark


Vindparken i Märkenkall invigs lördagen den 2 september klockan 12–15. På evenemanget blir det tal och musik, program för barn, hamburgare m.m.

Märkenkall vindpark finns på Korsholms kommuns och Vasa stads område. Avståndet till Vasa centrum är cirka 15 kilometer och till Smedsby i Korsholm cirka 10 kilometer.

Vindparken omfattar 15 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 82,5 megawatt. Vindparkens årliga energiproduktion är cirka 270 gigawattimmar, som motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 56 000 hushåll.

Via den här länken kan du läsa mer om vindparken och anmäla dig till invigningen. Anmälningar tas emot till och med den 30 augusti.

Adress: Vindparken i Märkenkall, kraftverk 2, Mullolantie, 66510 Vasa

Flera nyheter