Vattentjänstverket informerar: Grumligt kranvatten i delar av Korsholm


Kranvattnet kan vara grumligt men kan användas normalt. Grumligheten avlägsnas genom att spola vatten.

Grumligheten orsakas av luft som kommit in i stamledningen och blandats med vattnet.

Olägenheten berör alla som får sitt vatten från Poronkankaan Vesi: Södra och östra Korsholm samt delar av Kvevlax och Solf-Rimal.

Det är i det här skedet oklart hur länge det tar att åtgärda problemet.

Flera nyheter