God jul och gott nytt år


Korsholms kommun har valt att inte skicka tryckta julkort i år. Istället har vi gjort en donation till diakonin i Korsholm och insamlingen God Jul Vasa.

båthus i vintermiljö

Vi önskar alla kommuninvånare, besökare, personal och samarbetspartners en god jul och ett gott nytt år 2024!

Flera nyheter