Korsholms kommun har fått ersättning för brandskadorna i Olavs lekpark


Korsholms kommun har ingått ett förlikningsavtal med familjerna vars barn lekte med elden i Olavs lekpark i Smedsby våren 2023. Familjerna har ersatt kommunen till 100 procent för de skador som uppstod i lekparken.

lekpark vintertid

Ersättningen som betalades blev över 100 000 euro.

– Föräldrarna och barnen har på ett mycket bra sätt tagit sitt ansvar och velat hitta en lösning. Barnen och deras föräldrar har nu ersatt kommunen till 100 procent för skadorna som orsakades, säger kommunens tekniska direktör Ben Antell.

Förlikningsprocessen sköttes mycket professionellt av förlikningsmännen vilket gjorde att parterna kunde komma överens och hitta en slutlig lösning.

Ersättningsbeloppen till kommunen går oavkortat till att skaffa ersättande lekredskap. Nya lekredskap är redan beställda och monteras i början av år 2024.

–  I och med att familjerna tagit sitt ansvar och ersättningen är betald hoppas vi att barnen och föräldrarna nu kan lämna det här bakom sig, säger Antell.

Hoppas kunna undvika framtida skadegörelse

Antell hoppas att vårens händelse kan fungera som en lärdom för andra och att framtida skadegörelse kan undvikas. Det finns övervakningskameror på många offentliga platser och risken att åka fast för skadegörelse är mycket stor. Skadegörelse innebär också alltid stora kostnader.

– Även om barn under 15 år inte döms till straff försvinner kravet på ersättning inte. Söndrar man något betalar man själv eller ens föräldrar. Har man i hushållet tecknat ansvarsförsäkring kan det gå så att en del av ersättningsbeloppet kan fås via ansvarsförsäkringen.

Om man har sönder något drabbas dessutom andra, påminner Antell.

– Det finns en viss mängd pengar som ska räcka till skötsel, underhåll och nyinförskaffningar. Det är investeringspengarna som stryks i första hand när någonting dyrare har gått sönder och ska repareras eller ersättas med nytt.

Viktigt att föräldrar diskuterar med sina barn

Barnens lek med tändare i Olavs lekpark i maj ledde till att en stor klätterställning brann upp och en rörformad rutschkana intill klätterställningen smalt. Konstgräset under klätterställningarna fick också skador.

Kommunen påminner om att det är viktigt att man som förälder diskuterar med sina barn och känner till vad de gör på fritiden. Barn och unga som saknar vettig fritidssysselsättning men har idéer och synpunkter på vad man skulle vilja göra är alltid välkomna att ta kontakt med kommunens ungdomsledare eller någon av ungdomsfullmäktiges medlemmar.

Ungdomsfullmäktige har också representation i kommunens organ och kan den vägen på ett smidigt sätt lyfta fram ärenden.

Flera nyheter