Föreningsträff 31.1.2024


Nästa föreningsträff ordnas 31.1.2024 på Teams. Temat är sysselsättningstjänster, sommarjobbssedlar och tips på att skriva en bra projektansökan.
Läs mera: https://korsholm.fi/valfard/fritidsverksamhet/foreningsverksamhet

Flera nyheter