De flesta daghem i Korsholm har öppet under strejken 13–14.2


De flesta daghem i Korsholm har öppet under strejken 13-14.2, men med färre barngrupper än normalt.

daghem fotgraferat utifrån, skylt med texten Daghem

Många familjer har valt att ha barnen hemma och få två avgiftsfria dagar.

– Så långt personalkapaciteten räcker håller vi öppet för att minimera att barnen behöver byta daghem under strejken, säger chefen för småbarnspedagogik och förskola, Anna Törnroos-Mård.

Daghemmen i Korsholm under strejken 13-14.2

Norra Korsholm

Karperö daghem – öppet

Singsby daghem – öppet

Norra Korsholms förskola  – öppet

Iskmo daghem – stängt

Skärgården

Replot daghem – öppet

Vallgrund daghem – stängt

Solfområdet

Solf daghem – öppet

Solf förskola – stängt

Helsingby daghem och förskola – stängt

Tölby daghem – stängt

Tuovilan päiväkoti – öppet

Kvevlaxområdet

Skogsbärens daghem – öppet

Stjärnbackens daghem -öppet

Veikars daghem – stängt

Kuni daghem stängt –

Petsmo daghem stängt

Hankmo daghem – öppet

Kvevlax lärcenters förskola – öppet

Smedsby-Böleområdet

Smedsby-Böle förskola – öppet

Solbackens daghem – öppet

Kuperkeikan esiopetus – öppet

Äppeldalens daghem – öppet

Leppäkerttu – öppet

Böle daghem – öppet

Kukkulan päiväkoti – stängt

Familjedagvården ordnas vid Äppeldalens daghem. Ingen förskoleundervisning ordnas på tisdag och onsdag.

Vårdnadshavarna får närmare information via Päikky om de praktiska arrangemangen under strejkdagarna.

Flera nyheter