Frågestund införs på Korsholms kommuns fullmäktigemöten


Korsholms kommun inför en frågestund i samband med kommunfullmäktiges sammanträden. Den första frågestunden hålls i samband med fullmäktiges sammanträde måndag 12 februari klockan 17.

Fullmäktige

Frågestunden finns inskriven i kommunens förvaltningsstadga, men möjligheten har inte tidigare använts.

Under frågestunden har fullmäktigeledamöterna rätt att ställa korta frågor på högst fem minuter till kommunstyrelsen om angelägenheter som gäller kommunens förvaltning och ekonomi.

– Vi vill göra beslutsprocesserna mer synliga för såväl fullmäktigeledamöter som invånare, säger fullmäktigeordförande Christoffer Ingo (sfp).

Fullmäktiges ordförande är ordförande vid frågestunden och kommunstyrelsens ordförande eller den som hen utser svarar på frågorna.

Då frågan besvarats har frågeställaren rätt att ställa två korta kompletterande frågor i samma ärende, men det förs ingen diskussion.

– Frågestunden behöver antagligen söka sitt format. Meningen är inte att vi ska låsa oss vid just det här formatet, utan vi provar oss fram, säger Ingo.

Frågorna ska lämnas in skriftligt en vecka före fullmäktigesammanträdet. Frågor som lämnats in senare och frågor som kommunstyrelsen inte hinner besvara behandlas under följande frågestund.

Frågestunden är offentlig och direktsänds via Malax TV som en del av fullmäktigesammanträdena.

Flera nyheter