Inskrivning till grundskolorna 12.2–29.2


Inskrivning av elever (2017 födda) som höstterminen 2024 ska inleda sin skolgång i Korsholms kommuns grundskolor görs via programmet Wilma under tiden 12.2–29.2.2024.

barn i klassrum

Länk till mer information om inskrivningen.

Anmälan till förskoleundervisning

Anmälan till Korsholms kommuns förskolor görs elektroniskt under tiden 12.2–29.2.2024. 

Förskoleundervisningens verksamhet för barn födda 2018 inleds 13.8.2024 och avslutas 30.5.2025. Närmare information on anmälan till förskoleundervisningen.

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik

Ansökan om plats inom småbarnspedagogik inför hösten 2024 görs elektroniskt via länken.

Besluten om beviljad plats inom småbarnspedagogik inför hösten 2024 skickas till vårdnadshavarna i månadsskiftet april–maj, så ansök gärna redan i februari–mars för att vi ska kunna tillgodose era önskemål. 

Flera nyheter