Invånarbudget 2024: Kom med förslag på hur 15 000 euro ska användas


Nu kan du lämna in förslag på hur Korsholms kommuns andra invånarbudget på 15 000 euro ska användas! Lämna in ditt förslag senast 18.2.

illustration


Vi välkomnar alla typer av förslag som främjar kommuninvånarnas välmående och trivsel.

Förslag kan lämnas in av både fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende i kommunen.
Det är möjligt att lämna in flera förslag.
Du kan lämna in dina förslag elektroniskt eller genom att fylla i en pappersblankett som finns på biblioteken i Smedsby, Kvevlax, Solf, Replot och Björkö samt i bokbussen.

Kraven för att förslagen ska kunna förverkligas är att de kostnadsmässigt underskrider 15 000 euro, att kommunen äger ett lämpligt markområde för ändamålet och att det finns personalresurser för eventuell skötsel.

Det förslag som fått flest röster förverkligas i år

En omröstning bland de inlämnade förslagen ordnas 18.3–3.4. Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende som fyllt 13 år kan rösta.

Den 24 april fattar välfärdsutskottet beslut om hur invånarbudgeten fördelas mellan förslagen som fått flest röster. Det förslag som fått flest röster förverkligas under år 2024.

Det här är Korsholms andra invånarbudget. Invånarbudgeten 2023 gick till att förverkliga ett utegym vid Helsingby idrottsområde. Utegymmet blir klart i år.

Läs mer om invånarbudgeten via länken.

Flera nyheter