Korsholms kommun erbjuder över 50 sommarjobb i år


Korsholms kommun erbjuder i år över 50 sommarjobb. Sista ansökningsdag är 3.3.

Solrosor på blå bakgrund

Det finns sommarjobb på bland annat biblioteken, daghemmen och grönområdesenheten. Man kan också sommarjobba som museivärd på Stundars eller ambassadör för kommunens sociala medier.

Kommunens sommarjobb kan sökas av ungdomar som studerar på andra stadiet (födda 2005–2007). Ansökan görs elektroniskt via Kuntarekry och ansökningstiden är 5.2 kl. 12.00 – 3.3 kl. 23.59. 

Besked om sommarjobben ges senast i början av april.

70 sommarjobbssedlar att söka

Korsholms kommun stöder också arbetsgivare som anställer ungdomar i högstadieålder (födda åren 2008–2010) med 300 euro. Det har reserverats 70 sedlar som ungdomarna kan ansöka om.

Ansökan görs via Kuntarekry och ansökningstiden är 5.2 kl. 12.00 – 3.3 kl. 23.59. Sommarjobbssedlarna lottas ut och meddelas under vecka 10.

Anställningsförhållandet ska vara minst två veckor (tio arbetsdagar) och bruttolönen ska vara minst 450 euro/två veckor.

Sommarjobbssedlarna riktas till företag och föreningar, inte till kommuner eller privata hushåll.

Länk till kommunens sommarjobb på Kuntarekry.

Flera nyheter