Presidentvalet 2024


Valdag söndag 11.2.2024
Förhandsröstning i Finland 31.1–6.2.2024
Förhandsröstning utomlands 31.1–3.2.2024

Bild med texten vaalit val

Den andra omgången söndag 11.2.2024
Förhandsröstning i Finland 31.1–6.2.2024
Förhandsröstning utomlands 31.1–3.2.2024

Förteckning över presidentkanditaterna för val av republikens president den 11 februari 2024

Valresultat

Valdagen

Vallokalerna är öppna kl. 9.00–20.00. På valdagen kan du rösta endast vid den vallokal som anges på det meddelande­kort som du har fått med posten.

Observera att om du har valt att ta emot elektroniska meddelanden via suomi.fi så sänds ditt meddelandekort enbart elektroniskt. Du kan rösta också utan meddelandekort. Du behöver alltid ett id-kort, pass eller körkort.

Röstningsområden och vallokaler:

 1. Björköby, Bodagården, Björkövägen 735
 2. Replot, Replot-Björkö skola, Kyrkvägen 94
 3. Norra Vallgrund, Vallgrund skola, Söderuddsvägen 21
 4. Södra Vallgrund, Södra Vallgrund UF-lokal, Sommarösund­vägen 335
 5. Brändövik–Söderudden, Odd Inn, Söderuddsvägen 1526
 6. Iskmo–Jungsund, Iskmo-Jungsund UF-lokal, Jungsundvägen 575
 7. Karperö, Norra Korsholms skola, Jungsundvägen 64
 8. Smedsby södra, Korsholms ämbetshus, Centrumvägen 4
 9. Smedsby norra, Korsholms gymnasium, Bölesundsvägen 10
 10. Skatila, Wasa UF Skatila, Skatilavägen 41
 11. Helsingby, Helsingby skola, Pundarsvägen 52
 12. Tölby–Vikby, Tölby-Vikby skola, Tölby-Vikbyvägen 247
 13. Solf, Solf skola, Idrottsgränd 3
 14. Koskö, Samlingshuset i Koskö, Koskövägen 704
 15. Petsmo, Petsmo daghem, Petsmovägen 504
 16. Kvevlax, Kvevlax lärcenter, Funisbackvägen 8
 17. Kuni, Kuni daghem, Kunivägen 19
 18. Vassor, Marthagården i Vassor, Vassor byväg 31
 19. Västerhankmo, Hankmo daghem, Eidisbackvägen 150
 20. Österhankmo, Byagården i Österhankmo, Österhankmovägen 693
 21. Köklot, Köklot byagård, Köklotvägen 1436

Förhandsröstning

Du kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. Det finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. En förteckning över de
allmänn­a förhandsröstningsställena finns på adressen www.valfinland.fi.

Förhands­röstnings­­ställena utomlands hittar du på adresse­n www.valfinland.fi.

Korsholms ämbetshus
Centrumvägen 4, Smedsby, huvudingången
31.1–1.2 kl. 10.00–18.00
2.2 kl. 10.00–16.00
3–4.2 kl. 10.00–13.00
5–6.2 kl. 10.00–18.00

Solf bibliotek
Solfvägen 218
31.1 kl. 16.15–18.45

Replot bibliotek
Kyrkvägen 94
1.2 kl. 17.30–19.30

Björköby bibliotek
Björkövägen 735
5.2 kl. 17.30–19.30

Kvevlax bibliotek
Slöjdvägen 3
6.2 kl. 16.15–18.45

Korsholms bokbuss
(ej tillgänglighetsanpassad)
Onsdag 31.1
15.00–15.30 Söderfjärden, Söderfjärdsvägen 616
15.50–16.35 Tölby, Tölby-Vikbyvägen 290
16.40–17.00 Vikby, Lappräntvägen 257
17.15–17.45 Karkmo, Stationsvägen 31
17.55–18.10 Toby, Tobyvägen 795
18.15–19.15 Toby, Lundvägen 12
Torsdag 1.2
15.50–16.10 Vallvik, Fjärdsvägen 65
16.30–17.00 Petsmo, Petsmovägen 509
17.10–17.35 Petsmo fiskehamn, Fiskehamnsvägen
17.55–18.10 Österhankmo, Österhankmovägen 573
18.15–18.35 Österhankmo, Österhankmovägen 896
18.40–19.00 Österhankmo, Österhankmovägen 729
Måndag 5.2
13.30–14.15 Södra Vallgrund, Sommarösundvägen 263
14.20–15.00 Södra Vallgrund, Sundbådavägen 1
15.15–15.50 Södra Vallgrund, Bulleråsvägen 295
16.10–16.35 Söderudden, Söderuddsvägen/Karlsövägen
16.45–17.10 Söderudden, Söderuddsvägen 1028
17.30–18.00 Norra Vallgrund, Hamnvägen 2
Tisdag 6.2
14.20–14.40 Jungsund, Jungsundvägen 10
14.50–15.10 Kalvholm, Slompvägen 1
15.20–15.40 Kalvholm, Kalvholmsvägen 33
16.10–16.30 Norrskat, Köklotvägen 1901
16.40–17.05 Köklot, Köklotvägen 1440
17.40–17.55 Grönvik, Alskatvägen 961
18.00–18.15 Iskmo, Jungsundvägen 805
18.20–18.40 Iskmo, Iskmovägen 35
18.50–19.15 Singsby, Maravägen 10
19.20–20.00 Singsby, Klasosvägen 4

Hemmaröstning

Om din rörelseförmåga är så begränsad att du inte kan ta dig till röstnings­stället kan du rösta hemma.
Inför den första omgången måste du anmäla dig till hemmaröstningen senast tisdag 16.1 kl. 16.00. Anmälan gäller också för den eventuella andra omgången. Man kan också begära hemmaröstning enbart för den eventuella andra omgången senast tisdag 30.1 kl. 16.00. Anmälan görs per telefon till kommunen­s infopunkt, 06 327 7111 (vardagar kl. 8.30–11.30 och kl. 12.30–15) eller per e-post till info@korsholm.fi.

Mera information

www.korsholm.fi/presidentvalet-2024

Vid frågor angående röstningsställen, rösträtt och meddelande­kort, kontakt­a Justitieministeriets avgiftsfria service­­nummer 0800 94 771 eller WhatsApp 050 438 8730.

Centralvalnämnden i Korsholm, 06 327 7151, 044 424 0370.

Flera nyheter