Småbarnspedagogiken i Korsholm påverkas av strejken 13–14.2


Småbarnspedagogiken i Korsholm påverkas av fackförbunden JHL:s, SuPers och Tehys strejk 13–14.2.

daghem fotgraferat utifrån, skylt med texten Daghem

– Omfattningen klarnar först på måndag eftermiddag, men det är redan nu klart att vi kommer att behöva slå ihop och samkoordinera verksamheten, säger Anna Törnroos-Mård, chef för småbarnspedagogik.

Vårdnadshavarna får närmare information via Päikky när det är klart hur verksamheten sköts under strejkdagarna.

Du kan läsa mer om nästa veckas strejker på till exempel Svenska Yles webbplats.

Flera nyheter