Över 100 förslag till invånarbudgeten lämnades in – rösta senast 3.4


Kommunen fick in hela 102 förslag på vad invånarbudgeten 2024 ska användas till. Vi har valt ut nio förslag som går att förverkliga. Rösta 18.3–3.4.

illustration av människor med skyltar

Här är de utvalda förslagen:

Nya fotbollsmål och ny korgbollskorg till Leppäkerttu daghem i Smedsby

Belysning till Svedens lekpark i Böle

Läktare till Karperö idrottsplan

Linbana till Kvevlax skolområde

Muddring och förstoring av simytan vid Petsmo simstrand

Parkourställning till Hankmo daghemsgård

Utegym till Veikars

Utegym till Österhankmo simstrand

Upprustning av Toby skidspår

Omröstningen pågår 18.3-3.4. Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende som fyllt 13 år kan rösta. Länk till röstningsblanketten.

Läs mera: www.korsholm.fi/invanarbudget

Flera nyheter