Invånarbudgeten 2024 används till att rusta upp Toby skidspår


Korsholms andra invånarbudget på 15 000 euro används till att rusta upp Toby skidspår. Förslaget fick 229 röster i omröstningen, som var mycket jämn.

illustration av människor med skyltar

Totalt lämnades 1227 röster in, varav 40 förkastades. De giltiga 1187 rösterna fördelades enligt följande:

Upprustning av Toby skidspår: 229 röster

Linbana till Kvevlax skolområde: 203 röster

Läktare till Karperö idrottsplan: 198 röster

Muddring och förstoring av simytan vid Petsmo simstrand: 178 röster

Belysning till Svedens lekpark i Böle: 149 röster

Utegym till Veikars: 96 röster

Utegym till Österhankmo simstrand: 74 röster

Nya fotbollsmål och ny korgbollskorg till Leppäkerttu daghem i Smedsby: 34 röster

Parkourställning till Hankmo daghemsgård: 26 röster

Över 100 förslag lämnades in

Kommunen fick in totalt 102 förslag till invånarbudgeten. De flesta förslag gällde utveckling av olika slags utrustning på grönområden och vid idrottsanläggningar runtom i kommunen. Nio förslag valdes ut till omröstningen.

Kraven var att förslaget kostnadsmässigt underskrider 15 000 euro, att kommunen äger ett lämpligt markområde för ändamålet och att det finns personalresurser för eventuell skötsel.

Omröstningen ägde rum 18.3–3.4. Alla fast bosatta kommuninvånare och fritidsboende som fyllt 13 år kunde rösta. Det gick att rösta elektroniskt eller på pappersblanketter i huvudbibliotek och filialer samt i bokbussen.

40 röster förkastades på grund av att samma person röstat flera gånger på samma förslag, varit för ung för att rösta eller uppgett felaktiga identifieringsuppgifter.

Det vinnande förslaget förverkligas i år.

Alla förslag 2024.

Flera nyheter