Sorgflaggning 3.4.2024 med anledning av skolskjutningen i Vanda


Korsholms kommun sorgflaggar onsdag 3.4 med anledning av tisdagens skolskjutning i Vanda.

Sorgflaggning

Genom flaggningen hedrar vi minnet av skolskjutningens offer. Inrikesministeriet har uppmanat hela landet att delta i sorgflaggningen.
Våra tankar är hos offren och deras familjer samt alla som berörts av skolskjutningen på något sätt.

På nätet finns mycket information om hur man kan tala om våldsnyheter med barn och unga.
Länk till Mannerheims Barnskyddsförbunds råd.

Länk till Barnavårdsföreningens råd.

Flera nyheter