Korsholm deltar i Kommunförbundets invånarundersökning


Inom den närmaste veckan får 32 900 medborgare runtom i landet hem ett formulär med frågor om hemkommunen. Korsholm är en av 46 deltagande kommuner.

Flygbild av bro

I enkäten utreds bland annat vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande. Postningarna av enkäten har inletts.

Den aktuella enkäten är bland de mest omfattande utredningarna som har gjorts om kommuninvånarnas synpunkter. Kommunförbundet har regelbundet genomfört motsvarande, och lika omfattande, invånarenkäter ända sedan 1990-talet. Den senaste motsvarande enkäten genomfördes våren 2020.

Enkäten ger kommunerna forskningsdata till stöd för beslutsfattandet och verksamhetsutvecklingen. De första resultaten kan väntas under början av hösten 2024.

Enligt Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom är det ytterst viktigt att de kommuninvånare som får enkätformuläret engagerar sig och aktivt besvarar enkäten.

– För att man ska kunna säkerställa att utredningen blir heltäckande och tillförlitlig bör svarsprocenten vara så hög som möjligt. Den föregående motsvarande enkäten hade en svarsprocent på 35,4, säger Pekola-Sjöblom.

Enkäten omfattar 46 kommuner – ett representativt urval av Finlands kommuner

Enkäten skickas till sammanlagt 32 900 vuxna invånare med hjälp av ett urval ur Befolkningsregistercentralens register. Urvalet per kommun varierar mellan 300 och 2 200 personer. De kommunspecifika urvalen bestäms i huvudsak enligt kommunstorlek.

I invånarenkäten 2024 ingår 46 kommuner av olika storlek och typ i olika delar av Finland, som tillsammans utgör ett representativt urval av landets kommuner. Enkäten omfattar Asikkala, Askola, Birkala, Enare, Esbo, Fredrikshamn, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Ilomants, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Keuru, Kides, Kimitoön, Korsholm, Kuusamo, Kyrkslätt, Lappajärvi, Lappo, Nivala, Nådendal, Oulainen, Parkano, Petäjävesi, Pielavesi, Pudasjärvi, Puolanka, Raseborg, Rautalampi, Reso, Salo, S:t Michel, Sibbo, Säkylä, Tavastehus, Toholampi, Torneå, Vanda, Vasa, Vederlax, Villmanstrand, Virdois, Vörå och Åbo.

Enkäten skickas ut på både svenska och finska. De som får enkäten per post kan också besvara den elektroniskt.
 

Flera nyheter