Bekämpa jättebalsamin på talko 18–21.7


Kom med och bekämpa jättebalsamin! Korsholms kommun deltar i den nationella Solotalko-kampanjen för att bekämpa främmande invasiva växtarter som är skadliga för Finlands natur.

Bild av jättebalsamin

Talkot ordnas 18–21.7 på följande platser:

  • Veikars (Veikars skola, Veikarsvägen 903)
  • Smedsby (Gädda lekpark, Fattigmarksvägen)
  • Solf (Stundars, Stundarsvägen 5) Obs! Endast 18.7 from. kl. 16.

Ingen skyddsutrustning behövs

Jättebalsaminen är lätt att rycka upp och ingen speciell skyddsutrustning behövs.

På talkoplatserna finns soppåsar att sätta växtavfallet i samt containrar. Efter talkot transporteras växtavfallet till Westenergy där det bränns.

Du får gärna rapportera observationer av jättebalsamin genom att använda följande formulär: https://vieraslajit.fi/ilmoita

Mer information om talkot:

Ulrica Taylor

ulrica.taylor@korsholm.fi

044 727 1237

Marita Ala-Korpi

marita.ala-korpi@korsholm.fi

044-4249288

Bild: Terhi Ryttäri /Finlands miljöcentral

Flera nyheter