Korsholmarna samlade ihop 864 påsar skräp i Yles kampanj


Korsholmarna samlade tillsammans ihop 864 påsar skräp inom ramen för Yles kampanj En miljon soppåsar, som ordnades under tiden 15.4–5.6.2024.

Man omgiven av soppåsar

I förhållande till befolkningsmängden blev det 44 påsar med skräp per 1 000 invånare. Av de österbottniska kommunerna som deltog placerade Korsholm sig på en andra plats sett till antalet insamlade påsar skräp per 1 000 invånare. Bara Kasköborna var flitigare skräpsamlare, med 174 påsar skräp per 1 000 invånare.

Via länken kan du kolla in resultaten per kommun noggrannare.

Över 107 000 påsar skräp samlades in i hela landet

I år samlade man totalt 107 817 påsar skräp under kampanjen, vilket motsvarar två miljoner liter avfall. Korsholms kommun tackar alla som deltog i kampanjen!

Bild: Yle / Johanna Kannasmaa

Flera nyheter